Chào mừng bạn đến với PHÁP LUẬT VÀ CUỘC SỐNG phapluatnet.blogspot.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Welcome to THE LAW AND LIFE NEWS

Thứ Năm, ngày 04 tháng 6 năm 2009

Hình thức hợp đồng vay tài sản


Hỏi:

Hợp đồng vay tài sản của các tổ chức, cá nhân mà không phải là tổ chức tín dụng thì có bắt buộc phải lập thành văn bản và phải có công chứng, chứng thực hay không?


Lê Thị Thu Trang (phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)

Văn phòng Luật sư Minh Quyền trả lời như sau:

Đối với các hợp đồng vay tài sản mà bên cho vay là các tổ chức tín dụng thì thực hiện theo quy định của Luật
các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các hợp đồng vay tài sản mà bên cho vay là các tổ chức, cá nhân khác thì được điều chỉnh bởi các quy định của Bộ luật
dân sự.

Điều 401 Bộ luật
dân sự quy định về hình thức của hợp đồng dân sự như sau:

“1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật
không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

2. Trong trường hợp pháp luật
có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.
Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật
có quy định khác”.

Điều 471 Bộ luật
dân sự quy định: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên của Bộ luật
dân sự, hình thức hợp đồng vay tài sản của các tổ chức, cá nhân khác không phải là tổ chức tín dụng thì không bắt buộc phải được thể hiện bằng văn bản và cũng không bắt buộc phải được công chứng, chứng thực.


Luật sư Vũ Đình Quyền
MQLAW

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể để lại nhận xét cho bài viết này!

Các tin khác